Wizja projektu

„Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo” Pierre Delbet doktora medycyny, członek paryskiej Akademii Medycznej

Ta idea przyświecała nam w tworzeniu nowego projektu. EcoTargpiast jest nową platformą sprzedażową dedykowaną dla produktów rolnictwa ekologicznego. Przesłanką jej utworzenia są trendy rynkowe oraz dynamika rozwoju sektora rolno-spożywczego związanego z produktami ekologicznymi. W ramach projektu EcoTargpiast planujemy fizycznie wyodrębnić na rynku przestrzeń przeznaczoną dla asortymentu owoców i warzyw pochodzących z upraw ekologicznych. Naszymi partnerami po stronie dostawców są producenci owoców i warzyw posiadający certyfikowane przez upoważnioną do tego jednostkę uprawy, zgodnie z zasadami legislacji w sprawie produkcji ekologicznej wg obowiązujących aktów prawnych. EcoTargpiast to platforma skierowana do handlu hurtowego i półhurtowego, na której będą mogli spotkać się producenci, pośrednicy handlowi i odbiorcy certyfikowanej żywności, czyli sklepy, firmy cateringowe, lokalne bazary i targowiska, które chcą oferować klientom produkty rolnictwa ekologicznego. Oferujemy wsparcie marketingowe w dostępnej nam przestrzeni wirtualnej oraz posiadanych social media oraz promocję naszych partnerów w cyklicznych imprezach tematycznych. Zapraszamy do współpracy producentów oraz operatorów handlowych.

Kontakt: Anna Pławecka 601751647