Historia

Funkcjonowanie rolno-spożywczego rynku hurtowego datuje się od 1990 r. Jego poprzednikiem było słynne targowisko przy placu Kromera, które w dobie transformacji ustrojowej i dynamicznego rozwoju Wrocławia i regionu zaspakajało w wystarczającym stopniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców . Koncepcję budowy nowego rynku w 1989 roku władzom gminy Wrocław przedstawił Andrzej Kobel. W 1990 roku zarejestrowano spółkę WPPHU Targpiast Sp. z o.o., w której 51% udziałów objęła Gmina Wrocław, 48% Andrzej Kobel. Celem Spółki było zbudowanie i zarządzanie rolno-spożywczym rynkiem hurtowym. W niedługim czasie „Targpiast” rozszerzył zakres działania na Dolny Śląsk i regiony ościenne.

Rynek zlokalizowano na nieużytkach przy ul. Bolesława Krzywoustego. Wzorcowa rekultywacja terenu i sposób jego dalszego użytkowania spotkały się z dużym uznaniem Ministerstwa Ochrony Środowiska. Po ośmiu latach prężnego rozwoju rynku teren przy ulicy Krzywoustego sprzedano pod budowę centrum handlowego „Korona”. Gmina Wrocław odstapiła od dalszego udziału w Spółce. Potencjał gospodarczy rynku zagospodarowała kilkunastoosobowa grupa operatorów i pracowników WPPHU.

Targpiast z liderem Andrzejem Koblem. Powstała nowa firma - Targpiast Sp. z o.o. ze 100% prywatnym, polskim kapitałem. Rynek przeniesiono i zbudowano na wskazanych przez władze Gminy Wrocław gruntach przy ul. Obornickiej. Spółka korzystała ze sprawdzonego, własnego know how, zachowała wieloletnie tradycje i podczas trudnej, wręcz karkołomnej zmianie lokalizacji, nie utraciła ani jednego z dotychczasowych użytkowników.

Jednym z kolejnych przełomowych etapów w historii „Targpiastu” była konieczność gruntownej przebudowy rynku w związku z budową obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia według, zmienionej względem założeń pierwotnych, trasy jej przebiegu. Likwidacji a potem przeniesieniu i rozbudowie (związanej z zakupem nowych gruntów) uległ sektor owoców i warzyw importowanych o najwyżej rozwiniętej infrastrukturze technicznej. Mimo ogromnej skali trudności „Targpiast” utrzymał pełną, komplementarną strukturę towarową i zachował ciągłość ruchu na placu.

„Targpiast” dziś to rynek z systematycznie rozwijającą się infrastrukturą techniczną , nowoczesnymi technologiami i sposobami zarządzania. W swojej branży jest ciągle numerem 1 na obszarze aglomeracji wrocławskiej , Dolnego Śląska i regionów ościennych. Ilość sprzedających i kupujących jest w stałej tendencji wzrostowej.