Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie rynku hurtowego „Targpiast”

Informacja niniejsza udostępniona zostaje w celu wykonania obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Monitoring prowadzony jest przez Targpiast sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie rynku hurtowego „Targpiast” we Wrocławiu ul. Obornicka 235-237. Informacje dotyczące monitoringu dostępne są pod numerem telefonu +48-71-712-5900 oraz na stronie: www.targpiast.com.pl

Każda z osób, która może być objęta monitoringiem ma prawo:

  • • do informacji o istnieniu monitoringu na terenie rynku hurtowego „Targpiast”
  • • dostępu do nagrań w uzasadnionych prawnie przypadkach
  • • żądania usunięcia danych jej dotyczących
  • • do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących niej danych osobowych
  • • do przetwarzania danych przez ograniczony czas

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego i przetwarzanie danych osobowych pozyskanych tą drogą jest Zarząd Targpiast Sp. z o.o.

Obrazy z monitoringu zapisywane są na dysku twardym komputera. System usuwa stare obrazy i wykorzystuje ponownie przestrzeń dyskową w sposób automatyczny. W takim systemie okres przechowywania nagrań pozyskanych w wyniku monitoringu nie przekracza 30 dni. Nagrania z monitoringu nie podlegają archiwizacji, z zastrzeżeniem, iż nagrania które mogą być wykorzystane przez uprawnione instytucje podczas realizacji ich ustawowych obowiązków, w tym w celach prowadzonych przez te organy postępowań, mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.