O společnosti

Nadregionální zemědělsko-potravinářský velkoobchod vznikl v roce 1990. Jeho základní funkcí je obsluha podnikatelských subjektů ve Vratislavi, Dolní Slezsko a sousední regiony zásobující obyvatele potravinami, zejména čerstvou zeleninou a ovocem.